Taken on
20th February, 2023

X100 V
Fujifilm X100V
1/1100
f/5.0
160
23 mm