Taken on
15th February, 2023

X100 V
Fujifilm X100V
1/7500
f/2.0
200
23 mm