Taken on
21st February, 2023

X100 V
Fujifilm X100V
1/6400
f/2.0
160
23 mm