Taken on
28th February, 2023

X100 V
Fujifilm X100V
1/1700
f/2.0
160
23 mm