Taken on
28th February, 2023

X100 V
Fujifilm X100V
1/30
f/2.0
800
23 mm