Taken on
28th February, 2023

X100 V
Fujifilm X100V
1/140
f/2.0
1600
23 mm