Taken on
1st March, 2023

X100 V
Fujifilm X100V
1/1900
f/2.0
160
23 mm