Taken on
1st March, 2023

X100 V
Fujifilm X100V
1/2000
f/2.0
80
23 mm