Taken on
2nd March, 2023

X100 V
Fujifilm X100V
1/800
f/4.0
160
23 mm