Taken on
2nd March, 2023

X100 V
Fujifilm X100V
1/4400
f/2.0
160
23 mm