Taken on
2nd March, 2023

X100 V
Fujifilm X100V
1/950
f/3.6
160
23 mm