Taken on
2nd March, 2023

X100 V
Fujifilm X100V
1/3000
f/4.5
160
23 mm